Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Gevaarlijk afval

Omschrijving begrip

Afval dat gevaarlijk is voor mens, dier of milieu. De Europese lijst afvalstoffen (Eural) biedt een overzicht van alle afvalstoffen en geeft per stof aan of al of niet sprake is van gevaarlijk afval (zie dossier Eural)

Reikwijdte

Het begrip wordt in de Richtlijn toegepast in het kader van het beoordelen en verwerken van grond.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.