Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Gewas

Reikwijdte

In de Richtlijn is geen informatie over gewassen in relatie tot bodemverontreinging opgenomen. Het begrip zal in de toekomst in de richtlijn worden opgenomen bij uitwerking van de thema's bodemonderzoek en -beheer.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.