Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Grond

Omschrijving begrip

Grond is vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 mm.

Reikwijdte

In de huidige Richtlijn worden het Bodembeleid, technieken voor saneren (ontgraven, in situ) verwerken en reinigen van (verontreinigde) grond en het omgaan met grondstromen behandeld. In de toekomst worden ook onderzoeksmethoden opgenomen bij het thema bodemonderzoek.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.