Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Grondkerende constructies

Omschrijving begrip

Constructies ter begrenzing van een ontgraving en/of ter bescherming van nabijgelegen bebouwing of andere constructies en/of ter beperking van de bemalingscapaciteit en -invloed op de omgeving. Ze worden toegepast op de ontgravingsrand ter verkrijging van een verticale begrenzing van de ontgraving. Hierbij worden grond en grondwater gekeerd.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen van de techniek behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.