Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Grondverzet

Omschrijving begrip

Het verzetten of verplaatsen van grond door ontgraven en transport.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen van de techniek behandeld en wordt het omgaan met na ontgraving vrijgekomen grondstromen beschreven.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.