Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Grondwater

Omschrijving begrip

Water dat zich in de grond bevindt.

Reikwijdte

In de huidige Richtlijn wordt het Bodembeleid en saneringsmethoden en zuiveringsmethodes voor verontreinigd grondwater behandeld. In de toekomst worden ook onderzoeksmethoden opgenomen bij het thema bodemonderzoek.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.