Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Grondwater onttrekken

Omschrijving begrip

Basistechniek waarbij het onttrekken van grondwater plaatsvindt met als doel de verontreinigende stoffen via de waterfase te transporteren en uit de bodem te verwijderen.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen van de techniek behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.