Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Grondwater Richtlijn

Omschrijving begrip

Een Europese richtlijn die is opgesteld ter voorkoming van verontreiniging van het grondwater en het zoveel mogelijk beperken of beeindigen van de gevolgen van de bestaande verontreiniging. Deze Richtlijn is opgenomen in de Kaderrichtlijn Water.

Reikwijdte

In de Richtlijn is een korte samenvatting gegeven van het beleid van de Kaderrichtlijn Water, tevens zijn verwijzingen opgenomen naar de officiele beleidsdocumenten.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.