Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Grondwaterlichamen

Omschrijving begrip

Een afzonderlijke grondwatermassa in een of meer watervoerende lagen.

Reikwijdte

In de huidige Richtlijn is beperkte informatie over grondwaterlichamen opgenomen bij het thema beleid in relatie tot de Kaderrichtlijn water en bij het thema bodemonderzoek.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.