Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Grondwaterverbruik

Omschrijving begrip

De hoeveelheid grondwater die effectief onttrokken wordt.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het begrip gebruikt voor het beschrijven van de milieuhygiënische effecten van saneringsmaatregelen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.