Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Grondwaterwet

Omschrijving begrip

De Grondwaterwet (22 mei 1981) bevat het wettelijk kader omtrent het onttrekken (en infiltreren) van grondwater. Het doel van de Grondwaterwet is "de verzekering van een doelmatig gebruik" van de totale hoeveelheid grondwater. De uitvoering van de Grondwaterwet ligt bij de provincies.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt bij een aantal saneringsactiviteiten beschreven in hoeverre rekening moet worden gehouden met de Grondwaterwet.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.