Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Grootschalige industrie

Omschrijving begrip

Locatie waar één of meerdere grootschalige industriële bedrijven aanwezig zijn.

Reikwijdte

In de richtlijn als karakteristieke verontreinigingsituatie beschreven waarvoor standaardoplossingen zijn uitgewerkt.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.