Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Gunningscriterium

Omschrijving begrip

De laagste prijs of de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Het criterium van de EMVI moet verder uitgewerkt worden in 'sub-gunningscriteria' die behalve op de prijs ook betrekking hebben op de kwaliteit van de inschrijving.

Reikwijdte

In de Richtlijn is informatie opgenomen over het contracteren en aanbesteden van bodemsaneringsprojecten.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.