Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Habitatrichtlijn

Omschrijving begrip

De Habitat-richtlijn heeft als doel de bescherming van natuurlijke en half-natuurlijke habitats op het grond gebied van de EU.

Reikwijdte

In de Richtlijn is geen informatie opgenomen over de Habitat-richtlijn. Bij uitvoering van saneringswerken kunnen initiatiefnemers in aanraking komen met de Habitat-richtlijn.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.