Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Handboek bodemsaneringstechnieken

Omschrijving begrip

In Het voormalige Handboek Bodemsaneringstechnieken staan de in de praktijk veel voorkomende technieken voor de sanering van land- en waterbodem en de procesmatige verwerking van de hierbij vrijkomende grond, baggerspecie en water beschreven. De beschreven technieken zijn daarbij in een logisch kader van varianten geplaatst.

Reikwijdte

De informatie uit het Handboek is integraal opgenomen in de digitale Richtlijn Herstel en beheer (water)bodemkwaliteit waarbij de betreffende informatie vervolgens is geactualiseerd en aangevuld met nieuwe ‘techniekinformatie’.
Onder het tabblad 'Bibliotheek' is de informatie van het voormalige Handboek terug te vinden in het deel [Bodemsaneringstechnieken].

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.