Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Handhaafbaarheid

Omschrijving begrip

Mate waarin voorgestelde maatregelen door controle en het toepassen van bestuurlijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke middelen kunnen worden gecontroleerd.

Reikwijdte

In de huidige Richtlijn worden handhavingsaspecten uitsluitend omschreven in relatie tot controle en monitoring bij nazorg. In de nabije toekomst zal handhaving als een apart onderdeel in de Richtlijn worden opgenomen met daarbij aandacht voor handhaafbaarheid.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.