Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Handhaver

Omschrijving begrip

Iemand die handhaaft, ofwel het houden van toezicht op de naleving van gestelde voorschriften en/of bepalingen en/of voorwaarden door controle en het toepassen van bestuurlijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke middelen.

Reikwijdte

In de Richtlijn staan verwijzingen opgenomen naar het handhavingsbeleid van bevoegd gezagen en is informatie opgenomen in relatie tot controle en monitoring bij nazorg. In de nabije toekomst zal handhaving als een apart onderdeel in de Richtlijn worden opgenomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.