Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Handhaving

Omschrijving begrip

Het houden van toezicht op de naleving van gestelde voorschriften en/of bepalingen en/of voorwaarden door controle en het toepassen van bestuurlijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke middelen.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden handhavingsaspecten onder andere omschreven in relatie tot controle en monitoring bij nazorg. Verder is in de Richtlijn is handhaving als een apart onderdeel opgenomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.