Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Hergebruik

Omschrijving begrip

Het opnieuw gebruiken of (nuttig) toepassen van afvalstoffen, vrijgekomen grond, baggerspecie of grondwater of daaruit afgescheiden of bereidde componenten.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt hergebruik beschreven van materialen (grond of baggerspecie) die kunnen vrijkomen bij bodemsanering.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.