Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Herstel bodemprofiel

Omschrijving begrip

In algemene zin betreft het een aanvulling van een ontgraving zodanig dat het gebruik van de bodem conform de bestemmingsfunctie weer mogelijk wordt gemaakt. Het aanvulmateriaal kan daarbij laagsgewijs en goed verdicht worden aangebracht zodat zettingen en inklinkingen zoveel mogelijk beperkt worden. Ook kan het gaan om situaties waarbij herstelmaatregelen zijn of worden getroffen in het kader van de zorgplicht.

Reikwijdte

In de huidige Richtlijn is geen informatie opgenomen hoe het herstel van het bodemprofiel dient te worden uitgevoerd. Het wordt vanuit zijn algemene betekenis wel als aandachtspunt genoemd bij aktiviteiten die het bodemprofiel verstoren zoals bij een ontgraving of bij het aanbrengen van isolatie-middelen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.