Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Hinder

Omschrijving begrip

Overlast, bijvoorbeeld van geur of geluid.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het begrip gebruikt voor het omschrijven van milieuhygiënische effecten van toepassing van sanerings- en zuiveringsmaatregelen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.