Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Historisch onderzoek

Omschrijving begrip

Het verzamelen van informatie over het vroegere gebruik gericht op het vinden van mogelijke bronnen en oorzaken van bodemverontreiniging.

Reikwijdte

In de huidige versie van de Richtlijn is (nog) geen informatie opgenomen over historisch onderzoek.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.