Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Huishoudelijk afval

Omschrijving begrip

Afval dat van iemands huishouding overblijft.

Reikwijdte

Binnen de Richtlijn komt het begrip zijdelings aan de orde in de vorm van stoffen die in bodem en baggerspecie kunnen voorkomen als gevolg van stortingen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.