Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Humane risico's

Omschrijving begrip

Risico’s voor de mens veroorzaakt door bodemverontreiniging

Reikwijdte

In de Richtlijn is de informatie beperkt tot enkele verwijzingen naar documenten en/of websites. Het begrip zal in de toekomst uitgebreid aan bod komen bij de uitwerking van het thema bodemonderzoek.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.