Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Hydraulisch baggeren

Omschrijving begrip

Verwijderen van het sediment door gebruik te maken van de mechanische actie van een graafelement en het als gevolg van de werking van het graafelement ontstane grond-watermengsel verpompen via een zuig- en persleiding.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden de meest voorkomende hydraulische baggertechnieken beschreven.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.