Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Hydraulische kraan

Omschrijving begrip

Een discontinu werkend graafwerktuig voor verwijderen van sediment.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het principe van de techniek, soorten technieken en toepassingsvormen, het toepassingsgebied en vuistregels, de kosten en trends en ontwikkelingen beschreven.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.