Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

IBC

Omschrijving begrip

Saneringsstrategie die bestaat uit het Isoleren, Beheersen en Controleren van verontreinigende stoffen in de bodem:
Isoleren in de zin van het realiseren van planvorming over de gewenste technische isolerende maatregelen en het realiseren van deze technische voorzieningen en maatregelen (1e definitie-, plan- en realisatiefase).
Beheersen in de zin van het realiseren van organisatorische maatregelen die er op toezien dat onverwachte verspreiding van verontreinigende stoffen met aanvullende isolerende maatregelen teniet wordt gedaan (2e definitie-, plan en realisatiefase).
Controleren in de zin van het realiseren van organisatorische maatregelen en technische voorzieningen om de werking van de isolerende voorziningen te kunnen evalueren (1e evaluatiefase).

Reikwijdte

In de Richtlijn worden verschillende technieken beschreven die kunnen worden toegepast om voor een verontreiniging een 'IBC' situatie te realiseren.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.