Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

IenM

Omschrijving begrip

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Vlot, veilig en leefbaar: dat is Infrastructuur en Milieu. Samenvoeging van 1) Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en 2) Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Klik externe linkhier om naar www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm te gaan.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.