Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Immobilisatie

Omschrijving begrip

Technologische ingreep waarmee de chemische en fysische eigenschappen van verontreinigende materialen worden gewijzigd met als doel de verontreinigingen in dat materiaal vast te leggen.

Reikwijdte

In de Richtlijn zijn technieken beschreven voor het in situ immobileren en na ontgraving immobiliseren van verontreinigingen in baggerspecie en grond.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.