Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

In halfopen putten

Omschrijving begrip

Storten van baggerspecie in een bergingslocatie, gelegen in een open (stromend) watersysteem. De open verbinding bestaat uit een toegangsgeul of een opening in een dijk.

Reikwijdte

In de Richtlijn is geen informatie hierover opgenomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.