Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

In situ extractie

Omschrijving begrip

Techniek gericht op het uitspoelen van verontreinigingen uit de bodem door het vergroten van de oplosbaarheid of de beschikbaarheid van de verontreiniging.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen van de techniek behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.