Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

In situ immobilisatie

Omschrijving begrip

Immobilisatie is een techniek die berust op het ingrijpen in de chemische en fysische eigenschappen van de verontreinigde bodem om zo de mobiliteit van verontreinigende stoffen en/of van het bodemvocht weg te nemen c.q. te verminderen. In situ immobilisatie is gericht op het immobiliseren van de verontreinigende stoffen aan de bodemmatrix zonder deze stoffen uit de bodem te verwijderen.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden voor grond en baggerspecie het principe, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen van de techniek behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.