Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

In situ saneren

Omschrijving begrip

Verwijderen van bodemverontreiniging zonder dat daarbij grondverzet plaatsvindt.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden diverse in de praktijk veel toegepaste technieken voor het in situ saneren van verontreinigde landbodems beschreven.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.