Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

In situ vastlegging

Omschrijving begrip

In situ vastlegging is een in situ saneringstechniek die bestaat uit het immobiliseren, al dan niet gestimuleerd, van een (potentieel) mobiele verontreiniging met zware metalen in de bodem.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, de technische gegevens, het toepassingsgebied, de kosten, uitvoeringsvormen, de milieubelasting en het ontwikkelingsstadium van de verschillende technieken behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.