Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Incident

Omschrijving begrip

Storend voorval. Een incident is een door menselijk handelen ontstaan voorval waarbij bodemverontreiniging kan of is ontstaan.

Reikwijdte

In de Richtlijn is een incident genoemd als aanleiding voor het doen van onderzoek of voor saneren. Er is geen specifieke informatie opgenomen over denkbare incidenten en wat dit betekent voor bodemverontreinigng en/of - sanering.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.