Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Infiltratie

Omschrijving begrip

Het inbrengen van vloeistoffen of gassen in de bodem.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden technieken beschreven voor het infiltreren van water en of gassen bij bodemsanering.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.