Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Informatieoverdracht

Reikwijdte

Het begrip informatieoverdracht richt zich in de huidige Richtlijn op het verdrag van Aarhus, die de toegang voor het publiek tot milieuinformatie regelt, en op informatieoverdracht in de onderdelen nazorg en het verloop van in situ saneringen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.