Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Initiatiefnemer

Omschrijving begrip

Groep van personen in het proces van onderzoek en planvorming van bodemsaneringsvraagstukken die het initiatief neemt voor onderzoek of sanering.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden in de processchema's de werk- en besluitvormingsprocessen beschreven die een initiatiefnemer moet doorlopen. Verder worden aan de contractvorming en contractbeheer en het beheer van sanering gerelateerde onderwerpen beschreven die van belang kunnen zijn voor initiatiefnemers.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.