Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Innovatief baggeren

Omschrijving begrip

Alternatieve, meer milieuvriendelijke technieken voor verwijdering van baggerspecie.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt een vijftal technieken beschreven: schuifboot, ploeg, hydraulische stofzuiger, auger dredger en waterinjectie.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.