Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Inschrijvingsleidraad

Omschrijving begrip

Leidraad die betrekking heeft op de te volgen procedure voor inschrijving, de inhoud van de inschrijving en de beoordeling van de inschrijving.

Reikwijdte

In de Richtlijn is informatie opgenomen over het contracteren en aanbesteden van bodemsaneringsprojecten.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.