Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Instanties

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt verwezen naar de organisaties die op een of andere wijze een rol spelen bij het (water)bodembeheer. Inhoudelijk is deze rol niet uitgewerkt. In de huidige Richtlijn wordt verwezen naar de websites van deze organisaties. In de toekomst zal uitwerking van taken en verantwoordelijkheden van betrokken instanties bij toevoeging van juridische onderdelen aan de Richtlijn worden meegenomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.