Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Investeringsbudget Landelijk gebied

Omschrijving begrip

Een meerjarig budget dat onder regie van provincies flexibel en zonder schotten tussen de verschillende beleidssectoren kan worden ingezet ter verbetering van het landelijk gebied.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt de werking van de ILG-regeling uitgebreid beschreven in een beleidsblad.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.