Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

Omschrijving begrip

Een meerjarig budget (5 jaar) dat onder regie van provincies flexibel en zonder schotten tussen de verschillende beleidssectoren kan worden ingezet ter vernieuwing van het stedelijk gebied.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt de werking van de ISV-regeling uitgebreid beschreven in een beleidsblad.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.