Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Ionenwisseling

Beschrijving begrip

Zuiveringstechniek voor grondwater waarbij sprake is van de vervanging van ongewenste ionen met een bepaalde lading door gewenste ionen met dezelfde lading in een oplossing, door middel van een ionendoorlatende absorbeerder.

Reikwijdte

In de richtlijn worden het principe, de technische gegevens, het toepassingsgebied, de kosten, de bedrijfszekerheid, de milieubelasting en het ontwikkelingsstadium van de techniek behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.