Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie

Omschrijving begrip

Een methode waarbij de verontreinigde locatie afgescheiden wordt van de omgeving met als doel de verspreiding van de stoffen tegen te gaan, zonder dat de verontreinigende stoffen worden verwijderd.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden technieken beschreven waarmee deze methode van saneren kan worden uitgevoerd.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.