Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isoleren

Omschrijving begrip

Voorkomen van verdere verspreiding van in de bodem aanwezige verontreinigingen, zonder dat de verontreinigende stoffen worden verwijderd.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het sanerings- en nazorgbeleid beschreven, worden diverse technieken behandeld die kunnen worden toegepast om een voorkomende verontreiniging duurzaam te isoleren. Verder worden de aspecten grondstromen, contractvorming, communicatie en evaluatie behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.