Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Juridische positie

Reikwijdte

In de huidige Richtlijn is geen informatie opgenomen over de juridische positie bij te doorlopen stappen in het proces van onderzoek en sanering van verontreinigde (water-)bodems. In de toekomst zal dit bij toevoeging van juridische onderdelen aan de Richtlijn worden meegenomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.