Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Kader Richtlijn water

Omschrijving begrip

Richtlijn die beoogt - uitgaande van een stroomgebiedsbenadering - het instrumentarium te bieden om oppervlaktewater en grondwater in zowel kwalitatief als kwantitatief opzicht te beschermen en te verbeteren.

Reikwijdte

De Kader Richtlijn Water wordt in een beleidsblad uitgebreid beschreven in de Richtlijn.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.