Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Kaderrichtlijn afvalstoffen

Omschrijving begrip

Europese richtlijn die duidelijkheid geeft rond definities zoals onder meer 'recycling'; 'hergebruik', 'terugwinning' en 'inzameling'. Afvalverbranding die energie oplevert wordt in de nieuwe kaderrichtlijn aangemerkt als een vorm van hergebruik (ipv verwijdering) en sommige vormen van afval worden niet meer als afval aangemerkt, maar als secundaire grondstof.

Ook is er een hiërarchie aangebracht van afval, te weten preventie; hergebruik; recyclage; andere nuttige toepassingen; de veilige en milieuvriendelijke verwijdering ter vermindering van de productie van afval.

De nieuwe Kaderrichtlijn eist ook dat lidstaten afval managementplannen en afvalpreventieprogramma's opstellen.

Reikwijdte

De Kaderrichtlijn afvalstoffen wordt in een beleidsblad uitgebreid beschreven in de Richtlijn, zie [Beleidsblad Kaderrichtlijn Afvalstoffen].

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.