Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Ketens

Omschrijving begrip

Het geheel van verwijderen, transporteren en verwerken van materialen. Het begrip wordt met name bij waterbodems gebruikt om saneringsmaatregelen te omschrijven.

Reikwijdte

In de Richtlijn zijn verschillende ketens voor verwerking van baggerspecie beschreven.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.